H2020 Bioenergy Topics i Brussel – 13. september

Prosjektutvikling mot fremtidige Bioenergi utlysninger NorEUnergy nettverket i samarbeid med Forskningsrådet, Oslo Regionens Europakontor og EU-nettverk Viken  arrangerer en målrettet workshop mot kommende Bioenergi utlysninger i Horisont 2020 den 13. september i Brussel.  Aktører som vurderer å søke selv, eller delta i søknader innen dette området anbefales å ta kontakt med leder for NorEUnergy nettverket … Les videre

ERRIN H2020 Project Development Process – 20. til 24. november

Nå er det store muligheter til å bli med i målrettet prosjektutvikling mot fremtidige utlysninger innen Horisont 2020 prioriterte samfunnsutfordringer, herunder for eksempel Energi, transport og digitalisering (se vedlegg). Nå kan dere løfte egne prosjektideer, delta i relevante internasjonale konsortier, kobles til nasjonalt og regionalt støtteapparat, og ikke minst være tilstede på internasjonale arenaer der EU … Les videre