«Oslos grønne belte» blir Akershus ofte kalt – fylket som omkranser hovedstaden. Akershus er et fylke, som grenser mot Hedmark i øst, Oppland i nord, Buskerud i vest, Østfold i sør og Oslo. Akershus er blant Norges minste fylker i areal, men et av de største når vi ser på antall innbyggere. Her finner du landets ledende høyteknologiske ressurssentra, forskningsinstitusjoner, konsulentbedrifter, kontor- og servicebedrifter og storflyplassen på Gardermoen.

Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste, kultur og kulturminner samt regional utvikling i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innebærer et strategisk ansvar innenfor næringsutvikling og økt innovasjon. Målsettingen er å legge til rette for styrking av regionens internasjonale konkurranseevne.

 

Kontaktpersoner: Rune Bakkevoll (rune.bakkevoll@afk.no)

Anja H. Halvorsen (Anja.husa.halvorsen@afk.no)