Kommende arrangementer

Det organiseres flere informasjonsdager denne høsten om utlysninger som kommer i 2017- 20118. Disse har ofte «matchmaking events» knyttet til seg:

 

……………………………………………………………………………………………………………………..
TIDLIGERE

 

 

 

10-11. 10. 2017: WHINN – Week of Health and INNovation Matchmaking, Odense, Denmark

09-12. 10. 2017: European week of regions and cities, Brussels

 

23 -25. 10. 2017: Energy Information Days and brokerage event, Brussels

 

24-25. 10. 2017: Social Innovation – Research and Policy of the Future Towards a Comprehensive Innovation Policy, Brussels

 

08-9. 11. 2017: Information Day and brokerage event on societal challenge 5 Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials, Brussels

 

09-10. 11. 2017: ICT Proposers’ day and brokerage event, Budapest, Hungry

 

14-16. 11. 2017: Smart City Expo World Congress and Brokerage event Barcelona, Spain

 

14-17. 11. 2017: Societal Challenge 2 Infoweek Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy, Brussels

 

14. 11. 2017: InfoDay SC6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies 2020 & SC6 Net4Society Brokerage event

13.09.2017 H2020 Bioenergy Topics i Brussel

28.09.2016: Smart, green and integrated transport

03.10.2016: Smart Grids and Storage

14.10.2016: Public Private Partnerships in research

29.09.2016: Wind Energy Match 2016, Hamburg

05.10.2016: Week of Health and INNovation (WHINN) matchmaking, Odense

12.10.2016: Eurostars Autumn Event, Amsterdam

20.10.2016: Academia Meets Industry: Nanotechnology & High-Energy Physics, Dramstadt

25.10.2016: ERRINS’ Energy Brokerage Event – Project Development Workshop, Brussel

26.10.2016: Biogas2020 2016 Brokerage Event, Troldhättan

26.10.2016: Re-Industrialisation of the EU 2016, Bratislava

27.10.2016: Informasjonsdag og matchmaking innen energieffektivisering, Lysaker. Les mer her.

 

 

 

 

EU-prosjektledelse – en innføring i EU-EØS teori og praksis

Årsstudiumet «EU-prosjektledelse- en innføring i EU-EØS teori og praksis» ved HSN er et verdifult studium for alle som arbeider innenfor offentlig forvaltning eller privat næringsliv som ønsker mer kunnskap om EU/EØS. Studiet vil kunne gi deg en oversikt over EU-programmene, gi deg omfattende kunnskap om Norges samhandling med EU/EØS og hvordan EU/EØS påvirker norsk forvaltning. Videre til studiet kvalifisere deg til å utarbeide gode søknader om EU-midler og gi deg generell og praktisk kunnskap om EU-prosjekter og prosjektledelse. Dette er en strålende mulighet til å bygge på egen kompetanse! Gå inn på nettsiden og ta en titt.

2016-2017 (Høgskolen i Sørøst-Norge)