ERRIN H2020 Project Development Week – 20. til 24. november

*********

Nytt 2.11 :  Oppdatert informasjon

Agenda ERRIN 20.-24. nov

Alternative flytider

ERRIN ide oversikt per dag

Her finner du den siste påminnelsen som gikk ut på mail:

PÅMELDING og SISTE PÅMINNELSE TIL HORISONT 2020 DAGER I BRUSSEL

*********

 

Nytt 19.10 :  Svært mange prosjektideer er til nå lagt ut på

http://errinh2020pdw.eu/projects

– se om din bedrift kan ta en rolle i partnerskap som ønskes etablert. Dette er en unik mulighet til å møte europeiske aktører som jobber med deres fagfelt, som øker mulighetene for et samarbeid mot en konkret Horisont 2020 utlysning. Du finner nødvendig kontaktinformasjon nedenfor.

*********

Nå er det store muligheter til å bli med i målrettet prosjektutvikling mot fremtidige utlysninger innen Horisont 2020 prioriterte samfunnsutfordringer, herunder for eksempel Energi, transport og digitalisering (se vedlegg). Nå kan dere løfte egne prosjektideer, delta i relevante internasjonale konsortier, kobles til nasjonalt og regionalt støtteapparat, og ikke minst være tilstede på internasjonale arenaer der EU kommisjonen deltar og konsortiebygging og prosjektutvikling skjer.

Ta kontakt med oss i EU-nettverk Viken for å få hjelp til å selge inn din prosjektide i prosessen før 31. august!

 

Prosjektutvikling mot fremtidige utlysninger innen energi, transport og øvrige samfunnsutfordringer.
– ERRIN og Osloregionens Europakontor (ORE) i samarbeid ned EU-nettverk Viken.

ERRIN er et ledende internasjonalt nettverkssamarbeid som samler flere renommerte aktører i Europa med målsetting om å etablere vinnende Horisont 2020 søknader. Sammen med ORE, vil EU-nettverk Viken bruke ERRIN sin prosess til å løfte og støtte konkrete prosjektinitiativ fra forskere, næringsliv og offentlig sektor!

EU-nettverk Vikens kontaktperson er Thomas Slagsvold ( Thomas.Slagsvold@usn.no) tlf. 920 28 334 , 31 00 92 60 ).

Ønsker dere å være med, meld dere på via ERINN nettsiden, og gi oss tilbakemelding slik at vi i sammen med Forskningsrådet kan støtte dere hele veien.

Her finner du mer informasjon og påmeldingsskjema : http://errinh2020pdw.eu/

 

De viktigste milepælene er;

  • Medio juli – åpning av registering
  • 31. august – levere inn forslag til prosjektide som kan utvikles til Horisont 2020 søknad (se vedlegg under)
  • 27. september – melde sin interesse til foreslåtte prosjektsamarbeid
  • 20.- 24. november – prosjektutviklingsuke i Brussel; workshops for utvikling av ideer og bygging av konsortier (se vedlegg under)

 

Horisont 2020 arbeidsprogram 2018-2020 – en oversikt

ERRIN Process Overview

Template Project Leaders – frist 31. august 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *