Høyskolen i Østfold og forskning

 

Våre forskere, med røtter i faglige solide profesjoner – som 50 år med lærerutdanning og 60 år med sykepleierutdanning i Østfold – vil de neste fire årene samarbeide og forske på tvers av fagavdelingene.

 

Nytt sykehus, ny teknologi, nye næringer, byråkratiske utfordringer og økonomisk utvikling har derfor vært diskutert som aktuelle forskningstema fram til høyskolestyret tok en enstemmig beslutning i desember 2014. Følgende tre fagområder skal HiØ jobbe videre med:

 

Les mer om de forskjellige prosjektene på de respektive sidene.

 

Kontaktperson: Audun Amundsen (audun.amundsen@hiof.no)