Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN)

HSN har samlet de sterkeste forskningsmiljøene i forskningsgrupper og forskningssentra, og disse gjenspeiler deres arbeidslivsrettede profil og praksisnære forskning. HSN har sin særlige styrke i regional tilknytning og anvendt forskning. Alle utdanningene er forskningsbaserte, og studentene trekkes tidlig med i forskningsarbeidet. Det forskes blant annet på problemstillinger som for eksempel personorientert helsearbeid, velferdstjenester til utsatte grupper i samfunnet, kommunale helsetjenester til eldre, nanoteknologi med mer.
På HSN satses det på internasjonalt samarbeid ved blant annet studentutveksling, forskningssamarbeid på tvers av landegrensene og gjennom EU-midler.

 

Kontaktperson: Thomas Slagsvold (thomas.slagsvold@hbv.no)

 

Les mer her