Forskningsrådet skal bidra til et helhetlig FoU-system som leverer forskning av høy kvalitet, utvikler kunnskap for å møte sentrale utfordringer i samfunn og næringsliv, bidrar til dynamikk og samhandling nasjonalt og internasjonalt og legger til rette for læring, anvendelse og innovasjon. Forskningsrådets ansvar omfatter alle fag- og disiplinområder, alle tema- og samfunnsområder, alt fra grunnleggende forskning til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.
Forskningsmidlene som fordeles via Forskningsrådets konkurransearenaer kan gå til alle kvalifiserte forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige virksomheter. Aksjonsområdet er både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Kontaktperson: Trine Steen (trs@forskningsradet.no)