NYHETSBREV september 2017

Trenger du finansiell og annen hjelp for å etablere et prosjekt? Vi har kompetanse og noe midler å bidra med? Les om dette i nyhetsbrevet. Leter du etter partnere? Vi kan hjelpe med å finne rett arrangement å dra på og vi kan gi reisestøtte. Les om dette i nyhetsbrevet. EU team Horizon newsletter_Sep2017

UPCOMING EVENTS

The EU teams Favourite upcoming events Right now brokerage/matchmaking events are hot for many! Why? Because now is the best time, right before the start of the new 2018-2020 Horizon work programme to start building new consortia (partnerships). Everyone is out after new partners with fresh ideas and perspectives, valuable industry connections or other special … Les videre

H2020 Bioenergy Topics i Brussel – 13. september

Prosjektutvikling mot fremtidige Bioenergi utlysninger NorEUnergy nettverket i samarbeid med Forskningsrådet, Oslo Regionens Europakontor og EU-nettverk Viken  arrangerer en målrettet workshop mot kommende Bioenergi utlysninger i Horisont 2020 den 13. september i Brussel.  Aktører som vurderer å søke selv, eller delta i søknader innen dette området anbefales å ta kontakt med leder for NorEUnergy nettverket … Les videre

ERRIN H2020 Project Development Process – 20. til 24. november

Nå er det store muligheter til å bli med i målrettet prosjektutvikling mot fremtidige utlysninger innen Horisont 2020 prioriterte samfunnsutfordringer, herunder for eksempel Energi, transport og digitalisering (se vedlegg). Nå kan dere løfte egne prosjektideer, delta i relevante internasjonale konsortier, kobles til nasjonalt og regionalt støtteapparat, og ikke minst være tilstede på internasjonale arenaer der EU … Les videre

Velkommen til Den store partnerdagen 9. desember!

Som et ledd i EU Vikens satsning og fokus på partnerrollen inviteres du til en inspirerende dag der du får vite mer om hvordan du bør gå fram for å bli partner i et EU-prosjekt. Fredag 9. desember kl. 10-15 Sted: Sentralen, Oslo (Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo) Se invitasjon her: invitasjon-den-store-partnerdagen Meld deg på … Les videre

EU Viken testet Energy Brokerage Event

De fleste EU-interesserte har hørt om viktigheten av å etablere et godt konsortium, det vil si finne gode og pålitelige partnere fra hele verdikjeden til EU-prosjektet ditt. Men hva om du ikke kjenner de rette partnerne fra før, og de vanlige fagkonferansene ikke gir deg nye venner fra andre områder? Hva om du ikke vil lede … Les videre

Hjelp oss å kartlegge EU-interesserte aktører i Viken-regionen!

EU Viken ønsker å kartlegge EU-interesserte aktører innen Helse og Energi/Klima/Miljø for bedre å kunne følge opp konkrete prosjektmuligheter og skreddersy tiltak for våre medlemmer videre fremover. Både offentlig sektor, FoU-institusjoner og næringsliv er invitert til å registrere sin interesse hos oss. Gå først inn i hjernekartet som passer deg best og se om du … Les videre

Vil du være med å delta i et EU-prosjekt med energi som tema?

EU-nettverk Viken og OsloRegionens Europakontor (ORE) arrangerer en felles tur for aktører som vil delta på høstens viktige Energy Brokerage Event i regi av European Regions for Research and Innovation Network (ERRIN) 25.oktober. I tillegg til deltagelse på Energy Brokerage Event så vil Viken og ORE legge opp til nettverksbygging mellom norske og andre internasjonale … Les videre

Stort EU-prosjekt til HiOA

Tekst og bilder er hentet fra http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Stort-EU-prosjekt-til-HiOA skrevet av Stig Nøra   HiOA har fått nærmere 35 millioner fra EU for å forske på ansvarlig forskning og innovasjon.     Forskningsprosjektet er en del av forskningsprogrammet Horisont 2020 og skal se nærmere på hvordan forskning og innovasjon må utvikles med og for resten av samfunnet. … Les videre