EU Viken testet Energy Brokerage Event

De fleste EU-interesserte har hørt om viktigheten av å etablere et godt konsortium, det vil si finne gode og pålitelige partnere fra hele verdikjeden til EU-prosjektet ditt. Men hva om du ikke kjenner de rette partnerne fra før, og de vanlige fagkonferansene ikke gir deg nye venner fra andre områder? Hva om du ikke vil lede … Les videre

Hjelp oss å kartlegge EU-interesserte aktører i Viken-regionen!

EU Viken ønsker å kartlegge EU-interesserte aktører innen Helse og Energi/Klima/Miljø for bedre å kunne følge opp konkrete prosjektmuligheter og skreddersy tiltak for våre medlemmer videre fremover. Både offentlig sektor, FoU-institusjoner og næringsliv er invitert til å registrere sin interesse hos oss. Gå først inn i hjernekartet som passer deg best og se om du … Les videre

Vil du være med å delta i et EU-prosjekt med energi som tema?

EU-nettverk Viken og OsloRegionens Europakontor (ORE) arrangerer en felles tur for aktører som vil delta på høstens viktige Energy Brokerage Event i regi av European Regions for Research and Innovation Network (ERRIN) 25.oktober. I tillegg til deltagelse på Energy Brokerage Event så vil Viken og ORE legge opp til nettverksbygging mellom norske og andre internasjonale … Les videre

Stort EU-prosjekt til HiOA

Tekst og bilder er hentet fra http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Stort-EU-prosjekt-til-HiOA skrevet av Stig Nøra   HiOA har fått nærmere 35 millioner fra EU for å forske på ansvarlig forskning og innovasjon.     Forskningsprosjektet er en del av forskningsprogrammet Horisont 2020 og skal se nærmere på hvordan forskning og innovasjon må utvikles med og for resten av samfunnet. … Les videre

Viktig rolle i Europas hydrogenutvikling

Tekst og bilder er fra et utdrag som er skrevet av Clude R.Olsen hos Norges Forskningsråd.   Norske tankstasjoner for hydrogen går inn i et europeisk milliardprosjekt for storskala markedstesting av hydrogen i transportsektoren. Aktiv deltakelse i EUs industrinettverk var inngangsbilletten. Prosjektet Hydrogen Mobility Europe (H2ME) skal få fortgang i å bruke hydrogen i biler. Her samarbeider … Les videre

I Brussel for å bygge nye prosjekter og partnerskap

Energieffektive bygg og Horisont 2020 stod på agendaen da tre norske EU-nettverk inviterte til seminar og matchmaking i Norway House den 15.juni. Seminaret ble arrangert av Viken EU-nettverk, FINN EU og Horisont 2020-Trøndelag og handlet om energieffektivisering i bygg og hvordan man skriver gode søknader og setter sammen vellykkede partnerskap for deltakelse i Horisont 2020. … Les videre

Ledig stilling som assisterende prosjektleder i Viken

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid. Assisterende prosjektleder – rådgiver/ seniorrådgiver Er … Les videre

Whats in it for Eltek fra Drammen å være partner i et stort internasjonalt prosjekt?

Eltek i Drammen er spesialister på strømforsyningssystemer og er lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Eltek er nå en viktig partner i prosjektet PowerBase, som finansieres fra partnerskapet ECSEL JU og som støttes av bl.a. EU-programmet Horizon2020 og Forskningsrådet. – Gjennom å ha gode kontakter hos europeiske teknologibedrifter samt å ha egen teknologi og … Les videre

Sammen om å løse eldrebølgeutfordringene som kommer

Mandag 14.desember arrangerte EU-nettverk Viken, i tett samarbeid med høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Oslo kommune, en møteplass hvor kommuner, fylkeskommuner, forskningsmiljøer, bedrifter og støtteapparat diskuterte både fremtidens utfordringer innen eldrebølgen og mulige løsninger. Mer enn 70 deltagere deltok og brukte dagen godt til å bli kjent med nye potensielle samarbeidspartnere. Det er … Les videre

EU-nettverk Viken sitt prosjektutviklingskurs gjennomført – fra ide til prosjekt i Horisont 2020

  Forskere fra fakultet for helsefag ved HiOA, bedrifter, fylkeskommuner,  Innovasjon Norge, FoU/EU-rådgivere fra Osloregionen og EU-eksperten Innovayt  deltok den 25. november på et seminar om prosjektutvikling på helsefeltet i regi av EU-nettverket Viken. Her fikk forskere som hadde sendt inn prosjektide på forhånd gjennomgått og diskutert sin idé med aktører på tvers av sektor. … Les videre