Oslofjordfondet finansiere praksisnære forskningsprosjekter etterspurt av offentlig sektor og bedrifter – fra batteriteknologi til  bruk av kjæledyr i demensomsorgen. Prosjektene skal løse utfordringer i regionen.  Søkere må være lokalisert i enten Buskerud, Telemark, Vestfold eller Østfold. Søker kan fritt velge de mest relevante samarbeidspartnere og forskningsmiljøer fra regionen, nasjonalt eller internasjonalt.  

 

Målet er å skape vekst gjennom forskning og utvikling på 5 områder.

  • Klima, miljø og energi
  • Helse og Omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By, Steds – og regionutvikling

 

 

Fondet finansierer to ulike prosjekt typer – kvalifiseringsprosjekter eller hovedprosjekter. Kvalifiseringsprosjektet gir søker mulighet for å prøve ut en ide før det søkes midler til et hovedprosjekt. Støtten kan være opp til 200.000 kr. Et hovedprosjekt kan få opptil fire millioner.

 

For å hjelpe søkere arrangerer Oslofjordfondet jevnlig prosjektverksteder.

 

Kontaktperson Lill Irene Cressey (lillirenec@vfk.no)

Ellen Just Hansen (ellenjusth@vfk.no)

 

Les mere om fondet på vår nettside: www.oslofjordfondet.no