Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen legge til rette for ønsket samfunnsutvikling. Den oppgaven er overordnet enten fylkeskommunen er tjenesteprodusent, eier, bestiller, myndighetsutøver, planmyndighet, initiativtaker eller samarbeidspartner.

Tilrettelegging for næringsutvikling og verdiskaping er viktige oppgaver, og fylkeskommunen bidrar til næringsutvikling gjennom flere regionale planer og handlingsprogram, tjenesteproduksjon og samspill med virkemiddelapparatet.

Fylkeskommunen har også et ansvar for regional forskning og innovasjon.

Gjennom Oslofjordfondet, vår regions regionale forskningsfond, styrkes regional forskning og samspillet mellom næringsliv, høyskoler, bedrifter og offentlig sektor. Vestfold fylkeskommune er en av fire eiere av Oslofjordfondet, der privat næringsliv og offentlig sektor er hovedmålgrupper. Du kan få mer informasjon om Oslofjordfondet  så kan du gå inn på hjemmesiden eller Facebook.

Vestfold fylkeskommune finansierer sammen med Høgskolen i Sørøstnorge en EU-koordinator-funksjon som bidrar til Vestfolds satsing mot internasjonale finansieringsmekanismer som Horizon 2020, Interreg etc for å øke forskning, innovasjon og næringsutvikling ved høgskolen og i privat og offentlig sektor.

 

Kontaktperson:

Thomas Slagsvold (thomas.slagsvold@hbv.no)

Stein Erik Fjeldstad (steinf@vfk.no)