VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Dette er 10-åring program (2007-2017).  Prosjektet eies av Verdiskaping Vestfold (VSV). Høgskolen i Sørøst-Norge er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.
Det er forskningsrådet og fylkeskommunen som gir penger til VRI Vestfold.
VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.
Satsingsområder i VRI Vestfold er: maritim, olje og gass, film, grønn-forskning-landbruk, mikroteknologi/elektronikk og vannrenseteknologi.

 

Du kan lese mer her.

 

Kontaktperson: Sanda Knutson (sak@hbv.no, tel. 9862702)